اسفند 91 - مند خورموج(خلتک)
سفارش تبلیغ
صبا

    دلمان کـه میگیـرد تــــــــاوان
                                           لحظاتیست که دل میبندیم.
                                                       شکسپیر
دوشنبه 91/12/28 | 4:31 عصر | khedri | نظر

از نظر انسانها سگها حیواناتی باوفا و مفید هستند ولی از نظر گرگها سگ ها گرگهایی بودند
که تن به بردگی دادند تا در آسایش و رفاه زندگی کنند.:
دوشنبه 91/12/28 | 4:31 عصر | khedri | نظر

   آسمـــــــانـــــــی فکــــــــر کــن
                                                         و
                                          در زمیـــــــــن زندگـــــی کــــــن
                                          ایــــــــــــــــــــــــن یعنــــــــــــــی                                             
                                                      سعادت
                                                   ( هانری میلر)
دوشنبه 91/12/28 | 4:30 عصر | khedri | نظر

تـــــــــــا زمانـــــیـکه حرکتی صورت نگرفته است حادثه ای به وقوع نمــــــی پیوندد.(آلبرت انیشتین)
دوشنبه 91/12/28 | 4:29 عصر | khedri | نظر

راه رفتن بیاموز، زیرا راه هایی که می روی جزیی از تو می شود و سرزمین هایی که می پیمایی بر مساحت تو اضافه می کند.
دویدن بیاموز ، چون هر چیز را که بخواهی دور است و هر قدر که زودباشی، دیر

و پرواز را یاد بگیر نه برای این که از زمین جدا باشی، برای آن که به اندازه فاصله زمین تا آسمان گسترده شوی
من راه رفتن را از یک سنگ آموختم ، دویدن را از یک کرم خاکی و پرواز را از یک درخت
بادها از رفتن به من چیزی نگفتند، زیرا آن قدر در حرکت بودند که رفتن را نمی شناختند
پلنگان، دویدن را یادم ندادند زیرا آن قدر دویده بودند که دویدن را از یاد برده بودند
پرندگان نیز پرواز را به من نیاموختند، زیرا چنان در پرواز خود غرق بودند که آن را به فراموشی سپرده بودند
اما سنگی که درد سکون را کشیده بود، رفتن را می شناخت
کرمی که در اشتیاق دویدن سوخته بود، دویدن را می فهمید
و درختی که پاهایش در گل بود، از پرواز بسیار می دانست
آنها از حسرت به درد رسیده بودند و از درد به اشتیاق و از اشتیاق به معرفت  و
                            کمال معرفت آن است که خودت را باور داشته باشی
دوشنبه 91/12/28 | 4:29 عصر | khedri | نظر
مطالب قدیمی تر