دانستنیهای زیبا درباره حیوانات - مند خورموج(خلتک)
سفارش تبلیغ
صبا

- داندنهای تمساح در همه سنین عمر دوباره در میاید.
- جانوری موسوم به «راکون» قبل از صرف غذا، حتما باید ابتدا غذای خود را با آب بشوید.
- یک زنبور ناگزیر است دو میلیون دفعه روی گلها بنشیند تا بتواند یک لیوان عسل تولید کند.
- مار ناشنوا ست و محیط اطراف خود را با ارتعاشاتی که از زمین دریافت میکند احساس میکند.
- زالو در یک دفعه 2 تا 3 سانتیمتر مکعب خون می مکد و بعد از آن یک سال تمام چیزی نمیخورد.
- کنه که حشره ای ریز است، میتواند یک سال تمام بدون غذا زنده بماند.
- شاخ گرگدن گر چه شبیه استخوان است اما در واقع توده ای از موهایی است که محکم در هم تنیده شده است.
- زمانیکه گورخرها گله ایی در کنار هم می ایستند با خطهایی که به بدن دارند در همدیگر ادغام میشوند و این باعث میشود که حیوانات درنده نمیتوانند جهت شکار آنها تمرکز حواس کنند.
- طول بدن تمساح به 5 متر و وزن آنها بیش از پانصد و بیست کیلوگرم هم می رسد تمساح ها براحتی در آب شنا میکنند و با بستن پرده گوش و بینی خود میتوانند بیش از یکساعت نفس خود را در سینه حبس کنند و زیر آب بمانند.
- اسب های آبی میتوانند مسافت کوتاهی را با سرعتی برابر 30 کلیومتر در ساعت بدوند با این تصور که اسب های آبی وزنی در حدود سه تن دارند.
- بعضی از جانوران براینکه بتوانند بخوابند علاوه بر چشم، گوشهای خود را نیز می بندند تا صدا کمتر مزاحم خواب آنان بشود.
- یک فیل قادر است پنج تن بار را به آسانی به پشتش حمل کند.
- فقط پشه ماده نیش میزند و از پروتئین خون میکده شده جهت تخم گذاری استفاد میکند.
- بزرگترین نهنگ جهان به نام نهنگ آبی رنگ که 33 متر طول و 180 تن وزن دارد، چند سال پیش در آبهای خلیج فارس مشاهده شده است.
- خرچنگهای ماده پس از جفتگیری، زوج خود را میکشند و میخورند.
- دوران بارداری در فیل 21 ماه است.
- یک نژاد خاصی از خفاشها به نام هومل، کوچکترین پستاندار روی زمین هستند این نوع خفاش وزنش بیشتر از 2 گرم نیست.
- تند روترین جانور روی زمین چیتا یا همان یوزپلنگ است که در دشتهای افریقا یا جنوب آسیا از جمله ایران زندگی میکند. گفته میشود که این جانور قادر است بیش از پانصد متر را طی پانزده ثانیه بپیماید د به عبارت دیگر، سرعت او در حدود 120 کلیومتر در ساعت است.
- فیلها قدرت بینایی ضعیفی دارند، به طوری که شبها بچه خود را با کفتار اشتباه میگیرند.
- چشمان موش کور به کوچکی انتهای سوزن ته گرد است و فقط تاریک و روشن را نشان میدهد.
- فقط قورباغه های نر قور قور میکنند.
- در آفریقای جنوبی، اسب آبی در مقایسه با دیگر حیوانات، باعث بشترین تلافات جانی در بین انسانها میشود.
- تمساح نمی تواند زبانش را بیرون بیاورد.
- وزن مغر فیل 1000/1 وزن اوست.
- زرافه میتواند با سرعت 57 کیلومتر در ساعت بدود.
- یک سوسک، بدون سر میتواند 9 روز زنده بماند قبل از اینکه از گرسنگی بمیرد.
- فیل تنهاحیوانی است که نمی تواند بپرد.
- چشم شترمرغ بزرگتر از مغزش است.
- قوه چشایی پروانه ها در پاهای آنان تعبیه شده است.
شنبه 91/11/14 | 5:17 عصر | khedri | نظر

زندگی طبیعی موجودات مختلف با هم متفاوت است این تفاوت در حیوانات گاهی به حدی است که از

 دانستن آنها شگفت زده می شویم ، آنچه می خوانید برخی از ویژگیهای عجیب و غریب حیوانات است :

-       دندان های تمساح در همه سنین عمر دوباره در می آید.

-       جانوری موسوم به « راکون » قبل از صرف غذا باید ابتدا غذایش را با آب بشوید .

-       یک زنبور ناگزیر است دو میلیون دفعه روی گل ها بنشیند تا بتواند یک لیوان عسل تولید کند .

-       مار ناشنواست و محیط اطراف خود را با ارتعاشات دریافتی از زمین درک می کند .

-       زالو یکدفعه 2 تا 3 سانتی متر مکعب خون می مکد و بعد از آن یک سال تمام چیزی نمی خورد .

-       کنه که حشره ای ریز است می تواند یک سال تمام بدون غذا زنده بماند .

-       شاخ کرگدن گر چه شبیه استخوان است اما در واقع توده ای از موهایی است که محکم در هم

       تنیده شده اند .

-    زمانی که گورخرها گله ای کنار هم می ایستند با خط های بدنشان در همدیگر ادغام می شوند و

    این موضوع حیوانات درنده را برای شکار آنها گمراه می کند .

-    طول بدن تمساح به پنج متر و وزن آن به بیش از پانصد و بیست کیلوگرم هم می رسد . تمساح ها به

        را حتی در آب شنا می کنند و با بستن پرده گوش و بینی شان می توانند بیش از یک ساعت

           نفس خودرا در سینه حبس و زیر آب بمانند .

-    اسب های آبی می توانند مسافت کوتاهی را با سرعتی برابر 30 کیلومتر در ساعت بدوند ، با این

        تصور که حدود سه تن وزن دارند .

-       بعضی از جانوران هنگام خواب علاوه بر چشم ، گوش های خود را نیز می بندند تا صدا کمتر مزاحم

        خواب آنان شود .

-       یک فیل قادر است پنج تن بار را به آسانی حمل کند .

-       فقط پشه ماده نیش می زند و از پروتئین خون مکیده شده برای تخم گذاری استفاده می کند .

-    بزرگ ترین نهنگ جهان به نام نهنگ آبی رنگ که 33 متر طول و 180 تن وزن دارد ، چند سال پیش در

        آب های خلیج فارس مشاهده شد .

-       خرچنگ های ماده پس از جفتگیری ، زوج خود را می کشند و می خورند .

-       دوران بارداری در فیل 21 ماه است .

-       نژاد خاصی از خفاش ها به نام هومل ، کوچک ترین پستاندار روی زمین به شمار می آید که

        وزن آن بیشتر از 2 گرم نیست .

-    تندروترین جانور روی زمین چیتا یا همان یوزپلنگ است که در دشت های آفریقا یا جنوب آسیا

      از جمله ایران زندگی می کند گفته می شود این جانور می تواند بیش از پانصد متر را طی پانزده

     ثانیه بپیماید و طی کند . به عبارت دیگر سرعت چیتا حدود 120 کیلومتر در ساعت است .

-       فیل ها قدرت بینایی ضعیفی دارند ، به طوری که شب ها بچه خود را با کفتار اشتباه می گیرند .

-       چشمان موش کور به کوچکی انتهای سوزن ته گرد است و فقط تاریک و روشن را

       تشخیص می دهد .

-       فقط قورباغه های نر قور قور می کنند .
شنبه 91/11/14 | 5:15 عصر | khedri | نظر

-       در آفریقای جنوبی ، اسب آبی در مقایسه با دیگر حیوانات ، باعث بیشترین تلفات جانی

        در بین انسان ها می شود .

-       تمساح نمی تواند زبانش را بیرون بیاورد .

-       زرافه می تواند با سرعت 57 کیلومتر در ساعت بدود .

-       یک سوسک بدون سر می تواند 9 روز زنده بماند قبل از اینکه از گرسنگی بمیرد .

-       مغز فیل یک هزارم وزن بدن اوست .

-       چشم شترمرغ بزرگ تز از مغزش است .

-       قوه چشایی پروانه ها در پاهای آنان تعبیه شده است .

-       هر چه از استوا به سمت قطب پیش می رویم ، اندازه موجوداتی مثل پنگوئن ها ، روباه و

        وال بزرگ تر می شود .

-    گاو نر کور رنگ است و تنها در برابر حرکات شنلی که گاو باز در مقابل چشمانش تکان می دهد

      به خشم می آید و دیگر فرقی نمی کند شنل چه رنگی باشد .

-       وزن کل موریانه های جهان ده برابر وزن کل انسان هاست .

-       ادرار موش زیر اشعه ماورا بنفش می درخشدو همین باعث می شود که بازها بتوانند آنها

       را شکار کنند .

-       کانگوروها نمی توانند به سمت عقب راه بروند .

-       مارها و ببرهای استرالیایی که چشم هایشان توسط پرندگان کور شده اند به راحتی می توانند

        به زندگی خود ادامه دهند .

-       یکی از سمی ترین حیوانات دنیا نوعی عرس دریایی است که سم آن در کمتر از دو دقیقه

        قربانی خود را می کشد.

-       فقط سی درصد از مارهای دنیا سمی هستند .

-    عقرب ها تنها موجوداتی هستند که اشعه رادیو اکتیویته تأثیری بر آنها ندارد و جالب تر اینکه

     عقرب ها دو دشمن دارند یکی از آنها نوعی سار است و دیگری مگس .

-       مار « آناکوندا » تنها نمونه افعی است که بچه می زاید .

-       ملکه موریانه پنجاه بار بزرگ تر از جفت خود است .

-    نوعی ماهی وجود دارد که با کمک باله هایش به سطح آب می آید و یک و نیم دقیقه در هوا

      پرواز و طعمه خود را شکار می کند .

-       اسب ماده سی دندان و اسب نر سی و شش دندان دارد .

-       حس بویایی مورچه با حس بویایی سگ برابری می کند .

-       از بزاق نوعی خفاش خون آشام ، دارویی ساخته اند که جلوی سکته مغزی را می گیرد .

-       درصورت نبودن غذا ، تمساح قوی ؛ همنوع ضعیف تر خود را می خورد .

-       کوچک ترین سگ جهان ، دارکیده پیترزبورگ با 600 گرم وزن است .

-       پنگوئن نر در طول دو ماه محافظت از تنها تخم پنگوئن ماده ، چیزی نمی خورد و چهل درصد

         وزن خود را از دست دهد .

-       قلب گنجشک 100 بار در دقیقه می زند .

-       مار می تواند تا نیم ساعت بعد از قطع شدن سرش نیش بزند .

-       بزرگ ترین مار جهان 8 متر طول و 125 کیلوگرم وزن دارد .

-       قدرت بینایی جغد هشتاد و دو برابر انسان است .

 
شنبه 91/11/14 | 5:15 عصر | khedri | نظر

       دولفین ها و فیل ها فقط 2 ساعت در شبانه روز می خوابند .

-    حداکثر سرعت لاک پشت های غول پیکر چهار و نیم متر در دقیقه است که خرگوش این فاصله 

     را در کمتر از نیم ثانیه می پیماید .

-       بزرگ ترین جانور بی مهره ، ماهی مرکب غول پیکر است که بلندی اش می تواند

        تا حدود 15 متر برسد .

-       شامپانزده ، اورانگوتان ، گوریل ، میمون ، سگ ، گربه ، راکون ، خوک ، فیل و اسب

        جزو باهوش ترین حیوانات هستند .

-       وزن مغز گوریل 600 گرم است .

-       سگ ها دنیا را بی رنگ و مات می بینند ، آنها نزدیک بین هستند و تنها

       سایه های خاکستری رنگ را تشخیص می دهند .

-    ماهی قزل آلا یکی از بهترین و معروف ترین ماهی های پرورشی آب های شیرین است

    و نوع رنگین کمان آن نخستین بار از آمریکا به نقاط دیگر برده شد .

-    فیل از گوش هایش به عنوان تهویه هوا نیز استفاده می کند او دمای بدنش را توسط

    گوش هایش متعادل نگه می دارد  چون سطح بزرگی دارد که حیوان می تواند از طریق

     آن حرارت بدنش را کاهش دهد .

-       ضربات قلب مرغ مگس خوار 1000 مرتبه در دقیقه است .

-    حیواناتی چون سگ و گربه تنها از طریق نفس زدن تند تند به دفع گرمای بدن خود می پردازند

    و به این علت است که سگ در هوای گرم دهان خود را باز می کند و له له می زند ، تا به این

     ترتیب از حرارت بدن خود بکاهد .

-    بعضی از پرندگان چنان درجه حرارت بدنشان بالاست که مجبورند برای حفظ این گرما ،
 
    غذای زیادی بخورند ، به طوری که اگر شما بخواهید به اندازه این نوع پرندگان غذا بخورید
 
    باید در هر وعده غذا حداقل 10 کیلو غذا میل کنید .شنبه 91/11/14 | 5:14 عصر | khedri | نظر

هنوز هم افسانه ها و عقاید بسیار زیادی در رابطه با حیوانات وجود دارد. در این مطلب سعی کرده ایم تا شما را با چند اشتباه بزرگ انسان ها درباره حیوانات آشنا کنیم..

سه نسل : هنوز هم افسانه ها و عقاید بسیار زیادی در رابطه با حیوانات وجود دارد. در این مطلب سعی کرده ایم تا شما را با چند اشتباه بزرگ انسان ها درباره حیوانات آشنا کنیم.

خرگوش ها هویج و موش ها پنیر دوست دارند بسیاری از ما تصور می کنیم که هویج غذای مورد علاقه خرگوش است و همچنین این مسئله که غذای مورد علاقه موش پنیر است .
بسیار ما تصوری از خرگوش و غذای مورد علاقه آن را با نگاهی به کارتون معروف باگزبانی داریم. این در حالی است که اگر سری به سایت های مربوط به خرگوش ها بزنید با این نکته رو به رو می شوید:
 
هرگز به خرگوش ها هویچ ندهید!!!

در حقیقت این به مانند این است که به یک انسان آبنبات کتانی بدهیم. غذای اصلی خرگوش علف های خشک و سبزیجات برگ دار مثل کاهو هستند.نکته جالب درباره موش ها نیز این است که این موجودات دارای شامه قوی بوده و از مواد غذایی با بو و طعم تند مثل پنیر خوشش نمی آید.
 
در عوض موش کشش عجیبی به مواد غذایی شیرین مثل شکلات و یا حتی میوه ها دارند. اما در مورد این مسئله که این داستان از کجا آغاز شد بایستی گفت که سازندگان کارتون باگزبانی با الگو برداری از یک کمدی رمانتیک محبوب دهه 30 میلادی با نام"یک شب اتفاق می افتد" که در آن کارکتر اصلی هویج را دست خود حرکت می داد و می خورد الهام گرفتند. در مورد داستان موش و پنیر نیز باید گفت که بر اساس داستان ها در زمان قرون وسطی در انبارهای غذا در بسیاری از موارد دیده می شد که موش ها در حال خوردن پنیر هستند. البته به دلیل اینکه سایر مواد غذایی از دسترس آنها به دور بوده است.
 
تحریک شدن گاو ها با رنگ قرمز

برای بسیاری از ما تصویر یک گاو باز اسپانیایی که در وسط میدانی ایستاده است و با تکان دادن یک پارچه قرمز گاو را تحریک کرده و به سمت خود می کشاند یک تصویر آشنا است. بسیاری از ما تصور می کنیم که علت عصبانی شدن گاوها رنگ قرمز به کار رفته در پارچه می باشد ولی در حقیقت بر اساس تحقیقات به عمل آمده گاوها به طور کامل کور رنگ هستند.
 
این حرکت دادن پارچه است که باعث تحریک و عصبانی شدن گاو ها می شود. اما این افسانه و یا به عبارتی باور از کجا آمده است؟ در حقیقت این نمایش 3 مرحله دارد که در دو مرحله اول گاو باز با استفاده از یک پارچه، که معمولا زرد رنگ است گاو را به آستانه خشم خود می رساند. در مرحله آخر نیز با استفاده از شنل قرمز گاو را تحریک و وادار به حمله می کند. در حقیقت در این مرحله گاو به وسیله حرکات شنل تحریک شده و رنگ شنل هر چه باشد برای گاو تفاوتی ندارد. گاو می خواهد که به آن حمله کند.
 
ذخیره آب در کوهان شتر همه ما در زمان کودکی در خانه یا مدرسه وقتی از والدین خود در رابطه با دو کوهان روی کمر شتر سوال می کردیم به ما پاسخ می دادند که این کوهان محل ذخیره آب شتر است و به همین دلیل است که شتر می تواند مسافت های طولانی را در کویر طی کند. اما حقیقت این است که کوهان شتر به هیچ وجه آب ذخیره نمی کند و در کوهان خود تنها چربی ذخیره می کند. فراموش نکنید که غذا نیز در کویر به راحتی یافت نمی شود.
 
چربی ذخیره شده در بدن شتر تجزیه شده و علاوه بر تولید انرژی لازم برای شتر آب مورد نیاز شتر را نیز تامین می کند. البته این آب در بدن شتر استفاده شده و برای خنک کردن شتر به کار نمی رود. شاید این سوال برای شما این سوال پیش آید که آیا شتر ها بی نیاز آب هستند؟ البته که خیر،آنها نیز به آب نیاز دارند اما اصولا بدن شترها از بدن انسان متفاوت است. بدن شتر می تواند برای مدت زمانی طولانی و بدون مشکلی بدن شتر را خنک نگاه دارد.در ضمن سلولهای خاصی در بدن شتر وجود دارد که اجازه نمی دهد فشار خون شتر در زمان کاهش وزن کاهش یابد.
 
ریشه این باور به زمان روم باستان در زمان متخصص تغذیه و فلیسوف رومی پلنی برمی گردد که اعتقاد داشت که این دو کوهان دو شکم شتر هستند که در یکی آب و در دیگری غذا قرار می گیرد.البته داستان دیگر هم این بود که نیروهای ارتش مسلمانان زمانی که با کمبود آب در کویر رو به رو می شدند با باز کردن شکم شتر آب بدست می آوردند. یک کرم خاکی را نصف کنید و دو کرم جدید داشته باشید بسیاری از ما تصور می کنیم که در صورتی که یک کرم خاکی را از وسط نصف کنیم دو کرم جدید خواهیم داشت و هر کدام از بخش های کرم مجددا رشد خواهد کرد.اما این تصور اشتباه است.
 
کرم یک موجود کامل مثل سایر موجودات است که دارای سر ، دم ،قلب و سیستم تنفسی و تغذیه است. علت این تصور غلط این است که در بسیاری از موارد ما می بینیم که پس از جدا شدن یک کرم از وسط دو بخش همچنان حرکت می کند اما بایستی بدانیم که این واکنش این کرم به درد است.
 
پس فراموش نکنیم که هیچ وقت یک کرم خاکی را نصف نکنیم. زمانی یک پرنده مادر، فرزند خود را رها می کند بسیاری بر این عقیده اند که در صورتی که شما به یک پرنده کوچک که از لانه خود بیرون افتاده است دست بزنید و آن را به لانه بازگردانیدن باعث می شوید تا مادر این پرنده با احساس کردن بوی انسان ها فرزند خود را طرد کند.البته این نظر بنا بر دلایلی غلط می باشد. ابتدا بایستی گفت که در پرنده ها خیلی از حس بویایی خود استفاده نمی کنند و خیلی بعید است که بتوانند به این مسئله پی ببرند.
 
در عین حال پرنده ها خیلی درباره لمس فرزندانشان توسط انسان ها حساس نیستند و همچنان به مراقبت از فرزندان خود می پردازند. اما در توضیح این نظریه و منشاء آن باید گفت که گروهای طرفدار پرندگان در گذشته سعی داشتند با القای این مسئله جلوی انسان هایی که سعی می کردند به پرنده های کوچک کمک کنند را بگیرند،چون در این سن پرنده در حال آموزش است و باید سعی کند با شیوه والدین خود آموزش ببیند.
شنبه 91/11/14 | 5:12 عصر | khedri | نظر
مطالب قدیمی تر